« Penumbra Trilogy: played at last | Main | Cyberhugging 2010 »

20100611

Meic meets Syd

Entry 1689 posted in: The Holy Church of Iggy the Inuit


Daeth Syd Barrett lawr yno un noson pan o’n i ar fy mhen fy hun yno ’da gitâr acwstig, ac ro’n i’n falch pan gyrhaeddodd Syd y tresmaswr ’da’i gariad, mynd â’r gitâr, iste ar lawr, a dechre chware iddo fe’i hun.
Ro’n i wedi recordio trac y noson honno, o’r enw ‘One Night Wonder’, ac mae e ar Ghost Town, Tenth Planet Records.
Ar lawr y bydde Syd wastad yn iste; doedd dim celfi yn ei stafell, dim ond estyll pren moel neu rai wedi’u peintio’n oren neu’n las, ffôn gwyn, a Fender Telecaster.

Read all about Syd's visits to acid-folk singer and Welshman Meic Stevens, at, well where else?
At the Holy Church of Iggy the Inuit obviously.